Fiskerigrænse, skel mellem det åbne hav og et havområde, en fiskerizone, ud for kysten, hvori fiskeriet er forbeholdt en kyststat. Fiskerigrænsen ligger indtil 200 sømil fra kysten. I smallere farvande sker afgrænsningen over for andre kyststater ved folkeretlig aftale. Kyststaternes rettigheder inden for fiskerigrænsen modsvares af en forpligtelse til ansvarlig forvaltning af fiskeriet i zonen. Enkelte kyststater, herunder Canada, Chile og Peru, har markeret ønske om yderligere særrettigheder ud over 200-sømils-grænsen. Islands fastlæggelse af en fiskerigrænse har flere gange ført til konflikter med Storbritannien, den såkaldte Torskekrig. I praksis er fiskerizoner for mange stater afløst af eksklusive økonomiske zoner (EEC). Se også fiskeritraktater og havret.