fiskeriøkonomi

Fiskeriøkonomi, analyser af samspillet mellem økonomi og biologi i forbindelse med udnyttelse af haves, fjordes og søers bestande af fisk og andre dyr, fx hvaler og sæler. Biologernes analyser af fiskebestandenes størrelse samt alders- og artssammensætning udgør det biologiske grundlag for fiskeriøkonomiske analyser af fiskeriindsatsens størrelse og sammensætning og fordelingen mellem de forskellige fiskearter og -pladser. I Danmark foregår fiskeriøkonomisk forskning især ved Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomisk Institut.

Et centralt element i fiskeriøkonomi er sammenligningen mellem det uregulerede fiskeri og det optimale fiskeri. Ganske få eller slet ingen begrænsninger i det uregulerede fiskeri indebærer, at den enkelte fisker ikke tager hensyn til, hvordan fiskeriet påvirker fiskebestandenes størrelse og sammensætning. En enkelt fiskers begrænsning af fiskeriet vil umiddelbart blive udnyttet af andre, der kan se en økonomisk fordel ved at forøge deres fiskeri. Den enkelte har således ingen tilskyndelse til at reducere sin indsats og opnår det bedste økonomiske resultat ved kun at tage privatøkonomiske hensyn. Den samme mekanisme gør sig gældende, når flere lande udnytter samme fiskeresurse, og konkurrencen mellem fiskerne resulterer derfor i nedfiskede bestande og en samfundsøkonomisk uhensigtmæssig udnyttelse af resurserne.

I det optimale fiskeri opnås det bedste samfundsøkonomiske udbytte af fiskeriet ved, at der tages hensyn til de langsigtede negative påvirkninger af at reducere bestandene og ved at tage hensyn til de samlede omkostninger i fiskeriet. Resultatet er større fiskebestande, mindre fiskeriindsats, lavere omkostninger og ofte større fangstmængder end i det uregulerede fiskeri. Samtidig vil fiskeriet være mindre sårbart over for naturlige biologiske bevægelser i bestandsstørrelsen, idet risiko for egentlige bestandssammenbrud vil være reduceret. For at opnå en god udnyttelse af fiskebestandene kan der anvendes forskellige former for fiskerireguleringer, se fiskeripolitik.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig