Fiskedræber, Ichthyophthirius, slægt af encellede organismer (protozoer), der snylter på huden af fisk; alm. i akvarier. Nogen tid efter angreb kan man se hvidlige kugler på fiskens hud. Sygdommen er oftest dødelig, men der findes en række virksomme bekæmpelsesmidler.