Fiskeauktion, offentlige fiskeauktioner afholdes i de større fiskerihavne. Autorisation som auktionsmester søges i Landbrugs- og Fiskeriministeriet. Ca. halvdelen af den landede konsumfisk sælges på auktion, mens resten handles gennem samlecentraler. Industrifisk landes normalt direkte til fabrikkerne. Både auktioner, samlecentraler og fabrikker skal aflevere statistiske oplysninger til Fiskeridirektoratet.