fiskeørn

Fiskeørn.

.

Fiskeørn.

.

Fiskeørn.

.

Fiskeørn.

.

Fiskeørn.

.

Fiskeørn.

.

Fiskeørn med en brasen i fangerne.

.

Fiskeørn

.

Fiskeørnen er det eneste medlem af rovfuglefamilien Pandionidae. Det er en ret stor og langvinget fugl af længde 55-58 cm og med vingefang 145-170 cm. Den har mørkebrun overside og næsten hvid underside.

Faktaboks

også kendt som:

Pandion haliaetus

Føden er udelukkende fisk, der kan veje over 1 kg, men oftere 150-300 g. De fanges på en karakteristisk måde. Fuglen kredser i god højde over vandspejlet og vil herunder ofte stå stille på svirrende vinger, noget helt usædvanligt for så stor en fugl. Når chancen er der, styrtdykker fiskeørnen stejlt ned i vandet med fremstrakte kløer. Lykkes fangsten, bliver fuglen liggende lidt på vandet, før den letter med fisken; særlige tilpasninger i vingeanatomien muliggør denne krævende præstation. Så snart ørnen er i luften, ryster den vandet af den vandafvisende fjerdragt og drejer fisken, så denne holdes med hovedet forrest og yder mindst luftmodstand.

Fiskeørnen er vidt udbredt i tempereret Eurasien og Nordamerika og forekommer desuden pletvis i Afrika og Australien. Danmark havde en lille bestand indtil 1916. I 1960'erne genindvandrede den, men længe var der kun tale om spredte, uregelmæssige yngleforekomster. Senere er den blevet mere regelmæssig, men stadig med kun ganske få par hvert år, ofte kun et enkelt. Fiskeørnen yngler talrigt i Fennoskandinavien, og mange trækgæster herfra passerer Danmark på vej til og fra overvintringsområdet i tropisk Vestafrika.

I Skandinavien er den typiske rede en stor platform i toppen af en skovfyr, gerne på en lille ø i en sø. Kuldet på 2-3 æg ruges hovedsagelig af hunnen, mens hannen fanger langt størstedelen af føden, først til hunnen og senere til hele familien.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig