Fiskalstrafferet, strafferetlige regler, der beskytter statskassen. De vigtigste eksempler findes inden for områderne skat, moms, told, andre afgifter og subventioner. Det gennemgående ved disse regler er, at det er strafbart at give forkerte oplysninger, og at straffen skærpes, hvis det sker for at berige sig på statskassens bekostning. Straffens maksimum er som oftest fire års fængsel, og der straffes som regel både ved forsæt og ved grov uagtsomhed.