Firebladssystemet, dansk pressestruktur. Efter indførelsen af ytringsfrihed i 1849 voksede efterhånden en politisk dagspresse frem, hvor den enkelte avis var organ for et bestemt politisk parti og derigennem organiserede potentielle vælgere. De fire store partier Højre (fra 1915 Det Konservative Folkeparti), Venstre, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre organiserede i perioden 1850-1920 hvert deres net af dagblade over landet således, at der var en partitilknyttet avis i alle byer af en vis størrelse, dvs. fire blade i hver by. Andre og mindre partier måtte nøjes med en enkelt landsdækkende eller nogle få aviser. Efter 2. Verdenskrig medførte en omfattende bladdød, at systemet blev nedbrudt og afløst af en lokal monopolpresse (én avis i hver by eller område). Se også avis, Danmark (massemedier) og partipresse.