Fire-test, (eng., egl. ildprøve), bestemmelse af den temperatur ved hvilken mineralolie afgiver brændbare dampe.