Finstrukturkonstanten, dimensionsløs fysisk konstant; betegnes ved α. Udtrykt ved elektronladningen, e, vakuumpermittiviteten, ε0, Plancks konstant delt med 2 gange pi, ℏ, samt lyshastigheden, c, er konstanten givet ved α = e2/(4πε0c). Talværdien er 7,2973525664·10-3 og er i øvrigt kendt med meget stor nøjagtighed, idet den relative usikkerhed er 2,3∙10-10. Ifølge Bohrs atommodel (se atom) er α2/2 lig med forholdet mellem elektronens bindingsenergi i brintatomet og elektronens hvileenergi, mc2. De relativistiske korrektioner til Bohrs atommodel, den såkaldte finstruktur, er af størrelsesordenen α4mc2. Det faktum, at kvanteelektrodynamikken giver en særdeles nøjagtig beskrivelse af atomernes spektre, er en konsekvens af, at α er så lille; herved bliver de såkaldte strålingskorrektioner, der er af højere orden i α, meget små.