finneråd

Finneråd er en tilstand, hvor de bløde vævsdele på finnerne (særlig halefinnen) hos fisk gradvis rådner op.

Faktaboks

Etymologi

Betegnelsen henviser til den typiske anatomiske ændring, hvor dele af finnen i større eller mindre grad vil rådne op eller forsvinde.

Også kendt som

Engelsk: Fin rot

Tilstand og symptomer

Finneråd kan optræde både som primær tilstand og som sekundær tilstand til anden sygdom. Finneråd har flere stadier. I de tidligere stadier vil man se slitage på kanten af finnen, eventuelt ved at et mindre stykke af finnen er rådnet væk. Ved fremskreden udvikling af tilstanden vil angrebne finner gradvis brydes ned, og finnestrålerne vil blotlægges. Eventuelt vil finnerne helt ned til basis af finneroden rådne op. Mangel på finner er en alvorlig tilstand for fisk.

Finneråd som primærårsag kan eksempelvis skyldes forekomst af bakterien Pseudomonas fluorescens, bakterier fra bakteriegruppen Aeromonas spp. eller svamp. Bakterier og svamp kan ligge latent i miljøet, således at stress, dårlig vandkvalitet eller lignende kan føre til udvikling af infektion.

Årsager til finneråd

Finneråd er mere et symptom på et problem end en sygdom. For normale sunde fisk i god kondition og i et godt miljø vil finneråd sjældent være et problem. De typiske årsager til finneråd kan være:

  • Dårlig vandkvalitet. Hvis vandkvaliteten ikke er tilfredsstillende for fiskens fysiologiske behov, kan det medføre udvikling af finneråd.
  • Sår eller skader. Hvis fisken har sår eller skader kan der udvikles finneråd.
  • Fejlernæring og mangelsygdomme. Over tid kan fejlernæring føre til svækkede fisk, nedsat immunforsvar og udvikling af sygdom, herunder symptomet finneråd. Eksempler på mangelsygdomme kan være vitaminmangel samt mangel på essentielle fedtsyrer og aminosyrer eller spormetaller.
  • Stress. Er fisken stresset, fx for stor tæthed af fisk, aggressiv adfærd fra andre fisk, eller hvis vandparameterne er ikke tilpasset fiskens behov, kan det det føre til udvikling af finneråd.
  • Nedsat immunforsvar på grund af anden sygdom. Fisk kan være syge med anden sygdom, hvorved finneråd kan optræde som en sekundær sygdom eller et symptom på anden sygdom.
  • Forgiftninger. Som eksempler er angivet for højt niveau af bly eller vitamin A.

Diagnose af finneråd

Sygdommen/symptomet finneråd ses relativt enkelt ved visuel inspektion af finnerne. Ofte vil finnerne, især halefinnen, være skadet, eller dele af finnen vil være forsvundet. Eventuelt ses der et hvidt lag på finnekanten (det kan være tegn på svamp) eller slitage på finnekanten. Der ses en gradvis udvikling af tilstanden.

Forebyggelse

God hygiejne og regelmæssig røgt og pleje af fiskene, et godt vandmiljø, ikke for stor tæthed af fisk og et foder af god kvalitet er vigtige faktorer for at forebygge finneråd.

Behandling af finneråd

Hvis fiskene har udviklet tilstanden finneråd er det vigtig at få afklaret årsagerne. Flere årsager kan optræde samtidig (multifaktorielt). For akvariefisk kan hyppige vandskift, saltbehandling og eventuelt antibiotikabehandling benyttes til at bedre tilstanden. I fremskredne tilfælde, hvor det ikke er muligt at genoprette en normal finnefunktion, bør fiskene aflives.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig