Finne, pladeformede strukturer brugt til fremdrift og stabilisering under svømning. Finner findes i mange udformninger hos en lang række dyregrupper, også hvirvelløse. Hos benfisk er de dannet af hudfolder udspændt mellem finnestråler, som kan være forbenede. Mennesket benytter pladeformede svømmefinner til fremdrift under både fri- og apparatdykning.