Finkenet, (af holl. vinkenet, ældre pincknet, af pink fiskerbåd, lastbåd), kasse langs rælingen (især på orlogsskibe) til opbevaring af mandskabets køjer om dagen.