Finjord, jord med en partikelstørrelse under 2 mm. Mængden heraf angives i vægtprocent. Oftest består finjordsfraktionen både af enkeltpartikler (sandskorn) og af aggregater, hvori ler og humus indgår.