Finissør, (af fr. finisseur), færdigmager; en, der gør et udkast til en tegning færdigt i detaljer; sammenlign med finissage.