Finish, (eng. finish, af oldfr. fenir, af lat. finire, af finis afslutning, ende), fuldendelse; færdiggørelse; afpudsning.