Finis sanctificat media er et latinsk udtryk for hensigten helliger midlet.