Fingertal, tal udtrykt ved brug af fingre, fingerled eller fingerstillinger (evt. også andre kropsdele); fingertal var tidligere udbredt i mange kulturer. I snævrere betydning henviser begrebet til en teknik, der blev brugt i Middelhavsområdet i den græsk-romerske oldtid og siden blev videreført i den islamiske kulturkreds under navnet byzantinsk og arabisk regning. Den var også kendt i samme form i Irland i den tidlige middelalder, hvorfra kendskabet spredte sig til det øvrige Vesteuropa. Med fingertallene kunne man huske mellemresultater under hovedregning; derfor var de længe af stor værdi for praktiske regnere.