Fingeraks, Digitaria, slægt i græsfamilien med ca. 250 arter, især udbredt i tropiske egne. Fingeraks har flere aks, der er finger- eller halvskærmformede og samlet i spidsen af strået; småaksene er en- eller toblomstrede. Nogle arter dyrkes som fodergræs eller korn, andre er vidt udbredt ukrudt. Tre arter, liden og kamhåret fingeraks samt blodhirse, forekommer indslæbt i Danmark.