Finansvidenskab, den del af økonomisk teori, som vedrører den offentlige sektor. Centrale problemstillinger inden for finansvidenskab er at klarlægge, hvordan offentlige udgifter og beskatning indvirker på resursefordelingen, på indkomst- og formuefordelingen og på konjunkturudviklingen. Fra 1960'erne har betegnelsen finansvidenskab til dels været erstattet af offentlig økonomi; på engelsk public economics.