Finansieringsstøtte, offentlig støtte i form af garantistillelse eller hel eller delvis betaling af renter, afdrag eller ydelser på lån. Se rentebidrag og ydelsesstøtte.