Finans, (af fr. finance, pl. finances), kapital; penge; se finansen og finanser.