Financier, (af fr. financier, af finance(s)), en, som finansierer.