Finalisme, (af lat. final + -isme), læren om at alt er bestemt ved en hensigt.