Finalis, (lat.), inden for grammatik sidste lyd el. stavelse i et ord.