Filtrator, (af lat.), siapparat på gasmasker, der lader luften slippe igennem, men holder giftgassen tilbage.