Filologikum, examen philologicum, forberedende eksamen ved Københavns Universitet 1775-88; den skulle aflægges, før studenten kunne indstille sig til den filosofiske magistergrad. Eksamenen omfattede fagene hebraisk, græsk, latin, geografi og historie, men blev afskaffet med Universitetsfundatsen i 1788, da der indførtes embedseksaminer ved alle fakulteter.