Filolog, (af gr. filologos elsker af videnskab, filo- + -log), dyrker af filologi.