Filmteori, æstetisk funderet analyse, beskrivelse og diskussion af film og filmmediet. Den tidlige filmteori tog udgangspunkt i det spørgsmål, der havde animeret den æstetiske debat i sidste halvdel af 1800-t., nemlig hvorvidt fotografisk reproducerede billeder kunne gøre krav på betegnelsen kunst. Tysk-amerikaneren Siegfried Kracauers opdeling af filmen i to hovedstrømninger: den formalistiske og den realistiske, svarer til tendenser i filmteorien. De indledende formalistiske teorier argumenterer for, at filmen skal fjerne sig mest muligt fra den ydre virkelighed, mens senere såkaldte realistiske teorier mener, at filmen tværtimod bør udnytte sin fotografiske binding til virkeligheden og gengive denne så "rent" som muligt.