filmstøtte

Filmstøtte, offentlig støtte til film. Filmstøtte er et fænomen, som især er udbredt i europæiske lande med tradition for offentlig kulturpolitik. Filmstøtte findes som nationale støtteordninger, EU-støtte og regionale støtteordninger som Nordisk Film- og TV-fond. Støtten kan gives direkte til bestemte dele af en films tilblivelsesproces eller indirekte i form af særlige erhvervsstøtteordninger eller lånegarantier.

I Danmark har der eksisteret offentlig filmstøtte siden 1930'erne, hvor støtten især gik til produktion af oplysende film og undervisningsfilm gennem bl.a. Statens Film Central, Dansk Kulturfilm og Ministeriernes Filmudvalg. Endvidere blev der i perioden op til 1972 givet en vis støtte til kunstnerisk værdifulde film med særlige sociale og oplysende dimensioner.

Det moderne danske filmstøttesystem blev dog først gennemført med filmlovene i 1964 og 1972. 1964-loven lagde grunden til støtte til spillefilm efter kunstneriske kvalitetskriterier, mens 1972-loven indførte konsulentsystemet som kernen i dansk filmstøtte. Der blev afsat særlige midler til tre dokumentarfilmkonsulenter og tre spillefilmkonsulenter, som skulle udvælge film til produktionsstøtte ud fra kunstnerisk kvalitet. Loven er siden blevet udbygget, og der gives nu støtte til produktion af dokumentarfilm og spillefilm efter konsulentordningens kunstneriske vurderingskriterier, herunder særlige midler til børne- og ungdomsfilm, samt spillefilm efter den såkaldte 60/40-ordning, udvikling af filmprojekter, distribution og formidling samt til en række almene filmkulturelle formål. 60/40-ordningen, som har fungeret siden 1999, afløste fifty/fifty-ordningen fra 1989, som gav Det Danske Filminstitut mulighed for uden forudgående konsulentbehandling at give op til 50% i støtte til produktionen af en spillefilm, hvis den vurderedes at ville appellere til et bredt publikum; 60/40-ordningen giver mulighed for at give op til 60% ud fra samme kriterier. Der er desuden oprettet regionale filmfonde, fx Den Østjyske Filmfond (1997) og FilmFyn (2001).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig