Filmografi, (filmo- + gr. -grafi), systematisk fortegnelse over en filmproducents værker.