Filmfølsomhed, filmhastighed, en fotografisk films lysfølsomhed, som regel udtrykt ved et ISO-tal, tidligere ved DIN- eller ASA-tal. Filmfølsomheden bestemmes af sammensætningen af filmens emulsion. En lav følsomhed i en langsom film (fx 25 ISO) afstedkommer et finkornet billede, en høj følsomhed i en hurtig film (fx 800 ISO) giver mere grovkornede billeder. De første film havde en ringe følsomhed og krævede op til flere timers eksponeringstid. Ved at bearbejde de enkelte korns struktur og opbygge filmen af op til 15 lag med forskellige egenskaber er det lykkedes at hæve filmfølsomheden betragteligt.