Filister, (af hebr. pelischti, egl. navn på et fønikisk folk, som var jødernes nabo og fjende), spidsborger; ikke-student; snæversynet menneske.