Filippister, tilhængere af Philipp Melanchthon og den teologi, han udformede. De forskelle, der findes mellem Melanchthons og Luthers teologi, gav i tidsrummet mellem Luthers død i 1546 og ca. 1580 anledning til en række stridigheder mellem gnesiolutheranerne og filippisterne. Se også Reformationen.