Filiation, (af lat. filiatio, af filius søn), afstamning; et barns forhold til sine forældre; en filialkirkes forhold til moderkirken; forbindelse; sammenhæng.