Filialkirke, datterkirke; kirke, hvor gudstjenesten forrettes af moderkirkens præst el. under hans tilsyn af en hjælpepræst.