Filarmikrometer, (filar- af lat. filum tråd + gr. mikrometer), trådmikrometer.