Fikstid, (se fiks), i virksomheder med flekstid de timer, hvor de ansatte skal være til stede på arbejdspladsen.