Fiksativ, i parfume de stoffer, der nedsætter fordampning af duftstofferne.