Fiksation, (af lat. fixatio, af figere fæstne, gøre fast), fastsættelse; fastgørelse.