Figurlig, billedlig; uegentlig; i overført betydning.