Figuration, opløsning af en melodi eller et akkordforløb i mindre, ofte gentagne tonegrupper baseret på små nodeværdier. Man skelner imellem noteret og improviseret figuration.