Fighte, (af eng. fight (v.) kæmpe), kæmpe; kæmpe hårdt og vedholdende.