Fidelitet, (af lat. fidelitas), trohjertethed; munterhed; påtrængende fortrolighed.