Fidelissimus, (af lat.), som titel den mest trofaste; den mest troende.