Fidejubere, (af lat., af fides tillid, tiltro + jubere befale, opfordre), gå i borgen; kautionere.