Fidalgo, (port., af fijo de algo søn af noget), portugisisk adelsmand af den lavere adel; sammenlign med hidalgo.