Fibersprængning, overstrækning af en muskel- eller senefiber, hvilket medfører en akut smerte. Skaden ses fx hos sportsudøvere ved en pludselig, uventet muskelbelastning. Generne fortager sig som regel af sig selv efter få dage. Se også muskel og sene.