Fiberbundt, matematisk begreb udviklet i perioden 1935-40 af matematikerne H. Whitney, H. Hopf og E. Stiefel. Eksempelvis udgør samlingen af tangentvektorer til en kugleflade et fiberbundt med tangentplanerne til kuglefladen som fibre; et såkaldt tangentbundt. Fiberbundter har stor betydning i topologi og differentialgeometri og siden 1960'erne i udviklingen af gaugeteorier i fysikken.