Fiat massa, (lat.), på recepter lav en masse! (til pillefremstilling).