Feudal mønt, møntsystem, som i forskellig form var almindelig i middelalderens Europa. Møntsystemet indeholder tre elementer: Monopolmønt inden for fyrstens område og håndhævelsen af dette monopol ved udelukkelse af udenlandsk mønt, regelmæssig møntomveksling til tvangskurs samt forlening af møntretten, hvilket tilsammen skulle sikre fyrsten en god indtægt af møntvæsenet. Middelalderens danske møntforhold er ligeledes blevet kaldt feudale, selvom der i Danmark ikke var nogen forlening af møntretten.